facebooktwittermail

Ny arbetsmiljösatsning vill stärka branschen

Lagom till högsäsongen inom lantbruket lanseras arbetsmiljösatsningen

– Vi behöver stärka säkerhetskulturen i branschen, säger Camilla Backlund från Gröna arbetsgivare.

I den nya arbetsmiljösatsningen finns även en enkel bilderbok i fickformat som går att läsa på datorn, läsplatta och även att beställa kostnadsfritt från Prevent. Tanken är att boken ska kunna läsas av personer som inte kan svenska så bra.
I den nya arbetsmiljösatsningen finns även en enkel bilderbok i fickformat som går att läsa på datorn, läsplatta och även att beställa kostnadsfritt från Prevent. Tanken är att boken ska kunna läsas av personer som inte kan svenska så bra.

Initiativet till den nya satsningen kommer från Lantbrukets arbetsmiljökommitté som för drygt ett år sedan bjöd in lantbrukets branschorganisationer till en workshop för att ta reda på hur arbetsmiljön inom lantbruket kan bli säkrare och hur Gröna arbetsgivare, Kommunal och Prevent tillsammans kan arbeta med frågan.

– Vi vill att det ska vara lättförståeligt och kännas enkelt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare och en av dem som har suttit i projektgruppen för Är du säker?

– Det är arbetsgivarna som har arbetsmiljöansvar och de är tillsammans med skyddsombuden den primära målgruppen för vår satsning, säger Camilla Backlund.

Långsiktig tanke

Men det finns även en mer långsiktig tanke med den nya utbildningen.

– Vi behöver stärka säkerhetskulturen i branschen. Självklart vill vi få ner antalet arbetsplatsolyckor, men också se till att vi har gott anseende och att branschen är attraktiv i framtiden och kan rekrytera arbetskraft, säger Camilla Backlund.

FOTO: GRÖNA ARBETSGIVARE

Ett sätt att få till en förändring är att utbilda kommande generationer. Studenter på naturbruksgymnasier och yrkeshögskolor är viktiga målgrupper för satsningen och särskilt handledningsmaterial finns framtaget för lärare.

– Studenterna är morgondagens lantbrukare, de kommer att ta över eller starta eget lantbruk och bli arbetsgivare. Jag hoppas också att rådgivare inom lantbruket går utbildningen och hjälper till att sprida budskapet när de är ute på gårdarna.

För ett år sedan när arbetet med satsningen började ta form uttryckte workshopdeltagarna ett starkt önskemål att dela upp utbildningsmaterialet efter produktionsinriktning.

– Mycket material är givetvis gemensamt men de som jobbar med fjäderfä vill till exempel inte läsa om tjurar, säger Camilla Backlund.

Risker som tas upp i satsningen är bland annat trasiga skydd vid kraftöverföringsaxlar och hantering av storbalar.
Risker som tas upp i satsningen är bland annat trasiga skydd vid kraftöverföringsaxlar och hantering av storbalar.

Digital kurs

Du hittar utbildningsmaterial och checklistor från Är du säker? på webbplatsen www.ärdusäker.se

Där hittar du även en digital arbetsmiljökurs som tar cirka en halvtimme att gå igenom. Allt material är indelad i olika produktionsinriktningar och är kostnadsfritt.