facebooktwittermail

Ny ansökan om skatteundantag

Sverige ansöker om ytterligare ett års skatteundantag för flytande och höginblandade biodrivmedel.

Skatteundantag för rapsolja i tanken är inte självklart positivt i EU. Arkivbild.
Skatteundantag för rapsolja i tanken är inte självklart positivt i EU. Arkivbild. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

Då det är ett statsstöd krävs EU-kommissionens godkännande. Det gällande ettåriga godkännandet löper ut vid årsskiftet. Tidigare har regeringen sagt att det inte är realistiskt att ansöka om en längre period. Branschen har klagat över att de korta perioderna inte ger mer långsiktiga villkor. Regeringen hoppas att EU-kommissionens kommande nya riktlinjer för statliga miljöstöd ska vara mer positiva till grödbaserade drivmedel. De väntas i juli.