facebooktwittermail d

Ny anläggning minskar import av soja

En ny fermenteringsanläggning ska minska Danmarks importbehov av soja till djurfoder. Förhoppningen är miljövinster i form av lägre koldioxidutsläpp.

Anläggningen på Institutionen för Kemiteknik vid Danmarks Tekniske Universitet har tillkommit med hjälp av teknologi från grisfodertillverkaren UniBio. Den omvandlar naturgas till proteiner genom att särskilda bakterier matas med molekyler från metangas. När bakterierna växt till sig kan de omvandlas till ett proteingranulat, skriver universitetet på sin hemsida. 

Tanken är att granulatet ska ersätta soja och fiskmjöl i djurfoder. I framtiden kan det även komma att användas i matvaror som mjölkprodukter.

"Vi har en växande befolkning i världen, vars matvanor blir mer som i väst. Det vill säga att det äts mera kött och på lång sikt finns därför behov av att producera mer protein till djurfoder. Det kan innebära att efterfrågan och pris på bland annat soja stiger, och därmed stiger även köttpriserna, om det inte finns alternativ", säger Henrik Busch-Larsen, administrativ chef för UniBio, enligt ett uttalande på universitets hemsida.