facebooktwittermail d

Ny Aerosem på sex meter

Aerosem breddas med en meter, Agco lanserar en ny motorfamilj som också ska lägga grunden för satsningar på biogas och andra miljöbränslen, och så kommer Bobcat med ett nytt el-alternativ. Här är veckans maskinsvep.

Såmaskinen fotad ovanifrån.
Arbetsbredden på Aerosem utökas från 5 till 6 meter, och sålådan utökas med 1 800 liter. FOTO: PÖTTINGER

Nya plogar och såmaskiner

Pöttinger har släppt Servo 4000, en ny generation plogar för fyra till sex fåror. Plogarna har hydrauliskt stenskydd med ett justerbart utlösningstryck på upp till 1 400 kilo. Dessutom får den bogserade pneumatiska såmaskinen Aerosem nya breddval genom en utökning av arbetsbredden från fem till sex meter.

Den trycksatta behållaren på Aerosem VT 6000 DD rymmer upp till 4 600 liter, att jämföra med 2 800 liter i fem-metersversionen. Lådan har i sin tur en 50/50 uppdelning.