facebooktwittermail d

Nutidens expertis rustar för framtida utmaningar

Uppsala

Klimatförändringar, dålig lönsamhet och förändringar inom EU-politiken. Det är några av de utmaningar som väntar hållbart växtskydd, menar de forskare och myndighetspersoner som samlades vid den nationella växtskyddskonferensen.