facebooktwittermail

Nu vågar de satsa igen

Investeringsviljan ökar åter inom lantbruksnäringen. Ansökningarna om investeringsstöd steg med 12 procent under 2010. Trenden är tydligast när det gäller nyinvesteringar i mjölkproduktion.

Inte minst bland mjölkbönderna är framtidstron starkare än på länge efter ett par mörka år.

Det visar en sammanställning av 2010 års ansökningar om investeringsstöd hos landets länsstyrelser som Jordbruksverket tagit fram.

- Antalet ansökningar är en första indikation men det visar att intresset för att investera återigen växer, säger Hans Karlsson, handläggare på Jordbruksverket.

Vill investera


Totalt handlar det om 1 264 ansökningar om investeringsstöd. Av dessa gäller 447 byggnation av djurstallar för mjölkproduktion.
- Jag känner absolut igen bilden. Vi har fått in flera ansökningar än tidigare inte minst när det gäller mjölkproduktion. Ett par av dem gäller riktigt stora anläggningar, säger Lars-Erik Gällerdal, stödansvarig på länsstyrelsen i Östergötland.

Mjölkbonden Jakob Olai, 29, på Marås gård utanför Linköping, hör till dem som bygger ut.
- Jag räknar med att det ska gå att bedriva mjölkproduktion i Sverige även i framtiden, säger han.

Från 300 till 650 kor


Jakob Olai, som tagit över efter pappa Magnus, har fattat beslutet att skala upp produktionen och går från 300 till 650 mjölkkor.

Investeringen i ett nytt stall ligger på 25 miljoner kronor. Investeringsstödet uppgår till 700 000 kronor.

Högre mjölkpriser ingår inte i kalkylen utan Jakob Olai satsar i stället på att öka volymen. Expansionen innebär att mjölkproduktionen på 7 000 liter dagligen i stort sett fördubblas.

Skrapgångar


- Vi bygger enkelt och rationellt men korna ska ändå ha det så bra som möjligt. Det blir skrapgångar och liggplatser med madrasser i stället för de vanliga gummimattorna, säger Jakob Olai.

Han bedömer att foderpriserna är på väg upp i spåret av stigande spannmålspriser. Jakob Olai planerar därför att använda delar av gårdens egen spannmålsproduktion till djurfoder.

Även bland lantbrukets underleverantörer märks den spirande optimismen.

Enligt Kristina Berntsson, vd på Delaval Sales, har försäljningen av mjölkningsrobotar på den svenska marknaden ökat det senaste året.

Efterfrågan stiger


- Huvuddelen av de mjölkbönder som investerar i nya anläggningar köper robotar i dag. Och vi ser att det finns en stigande efterfrågan, säger hon.

Mikael Gianuzzi