facebooktwittermail

Nu tar bönder över efter börsbolagen

Störst blev inte bäst. Svenska börsbolag som samlat enorma arealer jordbruksmark i Ryssland ger upp. Nu kommer bönderna. "Vi satsar på att odla de hektar vi har", säger Jens Bruno på svenska Across Agri som väntar sin första skörd i höst.

Köp billig rysk åkermark för en spottstyver, odla den och ta hem vinsten när den blivit lika värdefull som åkermark i Västeuropa.