facebooktwittermail d

Nu söks nya svar om spädgrisdiarré

I ett nytt projekt ska forskarna studera orsak och diagnostik för spädgrisdiarré, som blivit allt vanligare.

FOTO: JOHANNA_MOERTBERG

Projektet, som är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ska pågå under två år och med start under 2017.

Två bakterier anses orsaka diarré bland spädgrisar men betydelsen har varit omtvistad.

"Båda bakterierna har tidigare påvisats hos både sjuka och friska grisar men ett tydligt samband med sjukdom har inte kunnat fastställas", skriver Svensk Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.

För att fylla dessa kunskapsluckor vill forskarna nu göra omfattande jämförelser av olika stammar hos både sjuka och friska grisar.

"Detta kommer antingen att tala för eller emot att dessa bakterier orsakar spädgrisdiarré, samt ge information som kan användas för utveckling av tillförlitlig diagnostik.

Projektledare är Jenny Larsson, forskare vid SLU, med bland andra forskarna Anna Aspán och Viveca Båverud, båda SVA, samt professor Magdalena Jacobson, SLU.

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning med 1,7 miljoner kronor.