facebooktwittermail d

Nu ska varje länsstyrelse utse krigstjänsteveterinärer

Om regeringen beslutar om förhöjd beredskap kommer krigsveterinärförordningen träda i kraft. Därför har Jordbruksverket bett alla landets länsstyrelser att senast den 11 april utse krigstjänsteveterinärer.