facebooktwittermail d

Nu ska hyggesfritt definieras

En remiss från Skogsstyrelsen föreslår en ny definition för hyggesfritt skogsbruk. Men den ska bara gälla på produktionsmark och inte bestånd med naturvårdande skötsel.

Hur mycket ska lämnas för att skogsbruket ska betraktas som hyggesfritt? Det vill Skogsstyrelsen svara på med en ny definition.
Hur mycket ska lämnas för att skogsbruket ska betraktas som hyggesfritt? Det vill Skogsstyrelsen svara på med en ny definition. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft regeringsuppdrag att öka kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk. För att kunna göra det har de också haft en definition av vad hyggesfritt egentligen är, men efter ett förankringsarbete i fokusgrupper gick ett nytt förslag på definition i dagarna ut på remiss.