facebooktwittermail d

Arbetsmiljöriskerna i skogen ska kartläggas

Först ska problemen kartläggas, sedan ska entreprenörerna utbildas i arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Det är målet med ett treårigt projekt för att öka säkerheten i skogen.

Branschorganisationen Skogsentreprenörerna har fått pengar till ett tre år långt projekt för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för medlemsföretagens anställda förare.

Ett problem i dag är att olycka och tillbudsrapporteringen inte fungerar. Så vilka de vanligaste problemen är finns det ingen säker statistik på i nuläget.

– Men min magkänsla säger att det är fallolyckor, säger Anna Björk, verksamhetsansvarig på organisationen och den som håller i satsningen.

Om en maskinförare är sjukskriven mer än två veckor får det allvarliga konsekvenser för intjäningen konstaterar Anna Björk
Om en maskinförare är sjukskriven mer än två veckor får det allvarliga konsekvenser för intjäningen konstaterar Anna Björk FOTO: PRIVAT

Ett annat problem är att alla olyckor inte rapporteras in.

– Vi ser till exempel att SCA har en mycket högre tillbudsrapportering jämfört med de siffror vi har tillgängliga.

Pilotstudie

Satsningens första del är därför att kartlägga vilka problem ska prioriteras. Det ska göras med hjälp av en halvårslång pilotstudie tillsammans med SCA. Sedan ska det tas fram metoder och verktyg till medlemsföretagen.

– Satsningen görs för att komma hela skogsbranschen till gagn.

Att jobba för en säkrare arbetsmiljö är också att jobba för en bättre ekonomi för företaget understryker Anna Björk:

– En sjukskrivning kostar jättemycket, då man tappar halva produktionen på en maskin i en eller två veckor får omfattande konsekvenser för intjäningen.

Igång efter årsskiftet

Stiftelsen Centralfonden tog beslutet om att säga ja till Skogsentreprenörernas ansökan i torsdags. Nu ska rekryteringsprocessen börja. I bästa fall kan den vara klar strax efter årsskiftet tror Anna Björk.

– Det beror på hur fort vi kan hitta någon lämplig.

Efter kartläggningen av riskerna i skogen ska entreprenörerna utbildas.
Efter kartläggningen av riskerna i skogen ska entreprenörerna utbildas.

Stiftelsen Centralfonden

• Har funnits sedan 1950-talet. Bildades av fack och arbetsgivare med stöd av regeringen.

• Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

• I dag är det Industriarbetsgivarna, Ledarna, GS-facket, Pappers, Sveriges ingenjörer och Union som står bakom fonden.