facebooktwittermail

”Många skiften är bara 10 meter breda”

Stumsnäs, Rättvik

Synen på omarrondering av ägosplittrad mark har blivit mera positiv i Dalarna. Nu inleds arbetet med att skifta mark på 2 000 hektar i Stumsnäs i Rättviks kommun.

FOTO: MOSTPHOTOS

En tredjedel av den produktiva skogsmarken i Dalarna är ägosplittrad. Skogsägarna i länet var inte förtjusta i 1800-talets storskifte och har därför behållit sina små skogsskiften.