facebooktwittermail d

Nu sjösätts Norrbottens livsmedelsstrategi

Luleå

Med en livsmedelsstrategi förankrad hos kommuner och landsting hoppas LRF att mer mat från Norrbotten ska hamna på tallrikarna.

Håkan Stenmark på LRF Norrbotten är projektledare för livsmedelsstrategin i Norrbotten. Jenny Bucht arbetar på Länsstyrelsenoch har deltagit i arbetet med att ta fram strategin.
Håkan Stenmark på LRF Norrbotten är projektledare för livsmedelsstrategin i Norrbotten. Jenny Bucht arbetar på Länsstyrelsenoch har deltagit i arbetet med att ta fram strategin. FOTO: MARTIN BERG

Det är nu ett år sedan som arbetet med en livsmedelsstrategi för Norrbotten startade. Initiativtagare och samverkansaktörer har varit länsstyrelsen, landstinget, Norrbottens Kommuner och LRF. Den grundläggande målsättningen har varit att få mer mat producerat i Norrbotten att hamna på tallrikarna. Det berättar Håkan Stenmark från LRF Norrbotten som varit projektledare.

- Det handlar om att öka attraktionskraften i livsmedel på alla beslutsnivåer. Från skolorna till Länsstyrelsen. Vi har också satsat på ett så brett engagemang som möjligt.

- Ett hårt arbete är avslutat. Nu börjar ett annat hårt arbete, säger Jenny Bucht på länsstyrelsen som deltagit i arbetet med att ta fram strategin.

Minskade självförsörjning

Norrbotten kämpar med en minskande självförsörjningsgrad och allt äldre bönder. Samtidigt finns förutsättningarna för att öka produktionen. Fem stycken olika prioriterade utvecklingsområden har tagits fram under arbetet.

- Varje utvecklingsområde har en lista med planerade åtgärder, ansvariga och tidsplan för varje åtgärd. Att strategin innefattar såväl aktivitetsplan som tidsplan är en garanti för att den inte ska bli en hyllvärmare, säger Håkan Stenmark.

När strategin presenterades på tisdagen i Luleå deltog också en rad olika organisationer och företag. Susanne Wallin från Handelskammaren i Luleå berättade att kammaren kan hjälpa till med själva upphandlingsprocessen.

- Det ska vara enkelt att upphandla samtidigt som det givetvis finns vissa krav.

Hjälper till med finansiering

En tung aktör är Norrbottens Landsting. Här berättade Anders Öberg om hur man kan hjälpa till med att förankra och förverkliga olika projekt.

- Vi kan hjälpa till med finansiering och fortsätter vårt arbete med att göra det lättare för producenter att delta i upphandlingar, säger Anders Östberg.

- Vårt arbetssätt har präglats av delaktighet hela vägen, och det har visat sig vara en klok väg att gå. Nu, när strategin är klar, har vi redan ett bra gäng med samarbetspartners som har tagit på sig ansvar för att åtgärderna blir genomförda inom angiven tidsram, säger Håkan Stenmark.

Hur ska nu detta arbete bli verklighet?

- Här måste alla olika huvudaktörerna och initiativtagarna arbeta tillsammans, säkert under flera år, för att se till att sammanhålla olika projekt och hjälpa till med finansieringen. Sen har organisationerna själva ett ansvar att genomföra och fixa finansiering för detta för att sedan kunna checka av det med oss, konstaterar Håkan Stenmark.

De fem prioriterade områdena för Norrbottens livsmedelsstrategi är:

Kunskap om hållbar mat och folkhälsa

Offentliga aktörer och offentlig upphandling

Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning

Kompetensförsörjning

Identitet o stolthet