facebooktwittermail d

Nu sänks kraven för att få klimatpremie

Omställningen går för sakta. Därför har regeringen nu beslutat att Klimatpremien ska gälla fler arbetsmaskiner.