facebooktwittermail d

Här är den nya regeringen

UPPDATERAD. Jennie Nilsson (S) blir ny landsbygdsminister och Isabella Lövin (MP) ny miljöminister. Det var några av nyheterna när Stefan Löfven presenterade sin nya regering på måndagsförmiddagen.

Hallänningen Jennie Nilsson (S), i dag vice ordförande i riksdagens Näringsutskott tar över efter Sven-Erik Bucht (S) som landsbygdsminister.

– Jag har fått, enligt min mening, ett av de absolut viktigaste politikområdena, sa den nya ministern vid en presskonferens efter regeringsförklaringen.

Tidigare miljöministern Karolina Skog (MP) har inte heller någon plats i den nya regeringen. Hennes uppgifter tas över av Isabella Lövin som även behåller klimatportföljen. Chef på Näringsdepartementet, där lantbruksfrågorna hör hemma, blir Ibrahim Baylan (S), tidigare samordnings- och energiminister.

Färre statsråd på Näringsdepartementet

Näringsdepartementet förlorar två statsråd, under förra mandatperioden var fyra ministrar placerade där. De ser ut att gå till det nya Infrastrukturdepartementet där Tomas Eneroth (S) fortsätter som infrastrukturminister. Anders Ygeman (S) som återvänder till regeringen, placeras också på det nya departementet.

Den nya regeringen, där statsråden kommer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ska föra en politik som i många delar är förhandlad, eller ska förhandlas, med Centerpartiet och Liberalerna.

Mycket skog i regeringsförklaringen

Klockan elva påbörjade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring.

– Jobben ska bli fler, klimatutsläppen minska, sa Stefan Löfven i talets inledning.

Statsministern talade också om de skogspolitiska överenskommelser som ingår i avtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

– Den svenska skogsnäringen ska vara hållbar och växande. Den privata äganderätten till skogen ska värnas, markägare ska få rättmätig och ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Biologisk mångfald

Stefan Löfven lyfte även vikten av att den biologiska mångfalden bevaras.

– Magin i svensk gammelskog, lärkans drill, surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur för våra barn och barnbarn.

Att bredbandstäckningen ska byggas ut och vägunderhållet stärkas ingick också i regeringsförklaringen, liksom att jordbrukets fossilberoende ska brytas och att konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter ska mötas. Fyrpartiöverenskommelsens ännu inte konkretiserade "kraftfulla bondepaket" nämndes också.

Här är Sveriges nya ministrar

Näringsminister: Ibrahim Baylan (S)

Landsbygdsminister: Jennie Nilsson (S).

Infrastrukturminister: Tomas Eneroth (S)

Energi– och digitaliseringsminister: Anders Ygeman (S)

EU-minister: är Hans Dahlgren (S)

Justitieminister: Morgan Johansson (S)

Inrikesminister: Mikael Damberg (S)

Utrikesminister: Margot Wallström (S)

Biståndsminister: Peter Eriksson (MP)

Utrikeshandelsminister: Ann Linde (S)

Försvarsminister: Peter Hultqvist (S)

Socialminister: Lena Hallengren (S)

Socialförsäkringsminister: Annika Strandhäll (S)

Finansminister: Magdalena Andersson (S)

Biträdande finansminister och bostadsminister Per Bolund (MP)

Civilminister: Ardalan Shekarabi (S)

Utbildningsminister: Anna Ekström (S)

Minister för högre utbildning och forskning: Matilda Ernkrans (S)

Vice statsminister och Miljö- och klimatminister: Isabella Lövin (MP)

Kulturminister: Amanda Lind (MP)

Arbetsmarknadsminister: Ylva Johansson (S)

Jämställdhetsminister och minister mot segregation: Åsa Lindhagen (MP)

Några punkter på regeringens att göra-lista

• Driva en svensk linje i förhandlingarna om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik

• Tillämpa EU:s gemensamma jordbrukspolitik

• Se över Artskyddsförordningen

• Göra verkstad av den nationella livsmedelsstrategin

• Se till att lantbruket går mot nettonollutsläpp av klimatgaser

• Hantera konsekvenserna av Brexit, hur Brexit än kommer att se ut

• Utforma ett smittskydd utan krav på kontroll av paratuberkulos och PRRS vid import av livdjur

• Utreda stärkt äganderätt i skogen

• Utreda försvagat strandskydd

• Utreda nya och flexibla ersättningsformer för skogsägare vars mark ska skyddas

• Utreda gårdsförsäljning av alkohol

• Ta fram ett åtgärdspaket för att gynna pollinatörer

• Gå vidare med obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

• Lösa nyckelbiotopsdilemmat

• Hantera tvister med EU-kommissionen om vargjakt och vattenförvaltning