facebooktwittermail d

Nu lättar Almirante ankar – lotsas in till kaj

Efter en vecka ute vid Vinga har nästa kapitel inletts i följetongen om det brinnande fartyget.

Assisterad av tre bogserbåtar, Kustbevakningens två stora fartyg Poseidon och Triton samt de två norska fartyg som funnits på plats under veckan, ska nu det liberiaflaggade fartyget ta sig in till kajplats 615 i Skandiahamnen.

Arbetet inleddes som planerat klockan 06 på lördagsmorgonen.

– Bärgningsbolaget har fått bukt med ankaret, vilket är en god signal om att ett kritiskt läge är över. Det är något som kan vara försvårande om man inte får upp det på ett enkelt sätt, säger Mattias Lindholm, presstalesperson vid Kustbevakningen.

Strax före klockan 8 kunde fartyget börja köra mot Göteborgs hamn för egen maskin.

– Att den går för egen maskin innebär att den kan gå med något högre fart än om man skulle bogsera in den – då blir förloppet inte lika långt, säger David Thorsen, befäl vid ledningscentralen vid Kustbevakningen.

Sprutar vatten

Längs med vägen kommer Kustbevakningen och de norska fartygen fortsätta att spruta vatten över den brinnande lasten, så länge det är möjligt.

– Vid vissa trånga passager får de kanske avbryta en stund, säger David Thorsen.

Det är fartygets ägare som är ansvarig för bärgningen. Kustbevakningen finns dock i beredskap under räddningsarbetet tills fartyget är förtöjt i hamn, för att förhindra att olja kommer ut i vattnet om något skulle hända.

Enligt Mattias Lindholm finns det alltid riskmoment när ett brinnande fartyg ska förflyttas och farleden är därför avlyst för övrig sjötrafik. Även trafiken i luftrummet över farleden har stoppats.

När fartyget har förtöjts i hamnen tar räddningstjänsten över ansvaret, men Kustbevakningen kommer att finnas kvar och bistå under arbetet så länge det behövs.

– Planen är att fartyget ska ligga till kaj vid lunchtid, men vi måste hela tiden ta höjd för att tiden är preliminär och kan ändras, säger Mattias Lindholm.

Kranar med gripklor

Därefter inleds ett tidsödande arbete med att tömma båten på sin last. Flera stora mobila kranar med gripklor har hyrts in för att lasta av godset på kajen eller en intilliggande pråm.

Avlastningen görs för att räddningstjänsten bättre ska komma åt elden och kunna släcka den på ett effektivare sätt. Arbetet beräknas ta tre till fyra dagar.

Det har brunnit i virkeslasten på fartyget, som sedan förra lördagen, den 4 december, har legat för ankar vid Vinga utanför Göteborg, .

Brandbekämpningen på Almirante Storni har pågått hela veckan. Nu ska fartyget lotsas in i hamnen i Göteborg.
Brandbekämpningen på Almirante Storni har pågått hela veckan. Nu ska fartyget lotsas in i hamnen i Göteborg. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN

Larmet om branden ombord på Almirante Storni kom vid 15-tiden lördagen den 4 december.

Fartyget är 177 meter långt och lastat med trävirke, både i lastrummen och på däck.

Almirante Storni ägs av det tyska rederiet NSC, men är registrerat i Liberia.

Fartyget var på väg från Ljusne i Hälsingland till Alexandria i Egypten.

Besättningen på 17 personer finns kvar ombord, tillsammans med specialutbildade brandmän och representanter för Kustbevakningen.

Fartyget har under hela veckan legat för ankar söder om Vinga, i närheten av fyren Trubaduren, utanför Göteborg.

Kustbevakningen fartyg har sedan i onsdags assisterats av två norska och ett fartyg inhyrt av rederiet.