facebooktwittermail d

Nu har Sverige färre än 4000 mjölkbönder

3971. Så få mjölkbönder finns det i dag i Sverige.

Tidigare i sommar skrev ATL att Sverige under månadsskiftet juli- augusti kommer att gå under antalet 4000 mjölkbönder.

Nu har det hänt.

Aktuell siffra för antalet mjölkbönder i juli är 3971 skriver Tidningen Husdjur. Det innebär att i genomsnitt har en mjölkgård per dag avvecklat sin produktion de senaste två månaderna.

- Ja, det är fler som slutar nu. De senaste åren har minskningstakten legat på cirka 5,0 till 5,5 procent. Nu den senaste månaden har det varit 6,8 procent, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk till Husdjur.

Även mjölkinvägningen har dämpats där minskningen i juni låg på 2,5 procent, i juli på 3,0 procent och de senaste veckosiffrorna på 4-5 procent.

Läs mer: Färre än 4000 svenska mjölkgårdar