facebooktwittermail d

Tronskifte på skotartoppen

John Deere är inte längre störst på den svenska skotarmarknaden. 2019 blev också ett rekordhögt antal nya maskiner registrerade.