facebooktwittermail d

Nu gror det i axen

Rikligt med regn ställer till det i skördearbetet på en del håll runt om i Sverige och nu är kvaliteterna på spannmål i riskzonen.

Nederbörden har varit högre än normalt i större delen av landet i augusti månad. Det är bara i söder, i fjälltrakterna och i nordöstra Norrbotten som nederbördsmängden varit under normal eller normal.

Håkan Fredriksson, spannmålsodlare i Vänge utanför Uppsala, skördar mellan skurarna.

– Vi fick 40-50 millimeter i fredags och lördags och det har inte varit speciellt mycket uppehållsväder innan heller. Så nu är det riktigt blött.

Kornet fläckvis dött

Han misstänker att de 150 hektar höstvete som återstår att tröska inte kommer att klara kvarnkvalitet på grund av fallande falltal. Hittills har Håkan Fredriksson lyckats tröska 70 hektar vete som klarade gränsen för kvarnvete.

Häftiga skurar har slagit omkull mycket spannmål som ligger ner i området och kornet har dött fläckvis för att det har varit för mycket vatten.

Mycket regn i förening med höga dag- och nattemperaturer har lett till problem med att det gror i axen, både i stående och liggande gröda på en del håll i Sverige. Det är odlare i Mälardalen, Västra Sverige och Norrbotten värst drabbade av axgroning och liggsäd, enligt LRF.

Riklig nederbörd

I västra Sverige har Värmland, Bohuslän och områden omkring Mariestad och Skövde drabbats hårt av riklig nederbörd. På Varaslätten är omkring hälften av spannmålen skördad och i Värmland 20-30 procent. Enligt Lars Svensson, spannmålsmäklare på Lantmännen i Lidköping, är det stora lokala variationer på skörd och kvaliteter.

– I östra delarna av området har falltalen börjat svaja lite på vete. Färgen på havren ser bra ut. Vi har låga proteinhalter både på höstvete och maltkorn. När det gäller DON har vi en väldigt stor variation. Det finns mycket låga till lite högre värden. Vi har inte en full bild än.

Kall juli

I Norrbotten är det framför allt stora regnmängder i våras som försenat sådden och gjort många fält ojämna i området som sträcker sig från Skellefteå och Piteå till Luleå. I juli månad var det kallt vilket bidrog till att majoriteten av spannmålen fortfarande inte har mognat.

– Jag har hört att en del har försökt tröska, de som hann så innan det våldsamma regnet i våras. Men de har vänt om, de avvaktar, säger Nils-Olov Lindfors, ordförande för LRF Norrbotten.

Förra året var situation dock mycket värre. Då kunde inte ens hälften av skörden bärgas på grund av de stora nederbördsmängderna.

Högre skörd i år

För Håkan Fredriksson i Vänge var förra året också mycket sämre. Då var det torka som ställde till det.

– Förra året skördade vi 2,5 ton så det är tre gånger så hög skörd i år. Men då fick vi inget regn under hela växtperioden, säger Håkan Fredriksson som uppskattar årets höstveteskörd till 7-8 ton per hektar, 1-2 ton högre än normalt.