facebooktwittermail d

Nu flödar Kravmjölken på Vadsbo

Nu är den klar - norra Europas troligen största ekomjölkgård. Tankbilen kan hämta 24 000 liter Kravmjölk dagligen hos Vadsbo Mjölk utanför Mariestad.

Det blev varken särskilt försenat eller fördyrat. Det blev precis som de sju västgötabönderna i Vadsbo Mjölk planerat: att efter sex års ritande och byggande få 1 200 kor i ekologisk produktion år 2011.

ATL har besökt dem under resans gång: våren 2008, när alla lån och tillstånd var klara och de sju bönderna stod på leråkern och pekade ut anläggningens placering. Och i februari 2010 när 300 kor installerat sig i ett av lösdriftsstallen och i den stora mjölkkarusellen.

Nyss Kravgodkända


Den 1 april i år gick de i mål. Då blev de Kravgodkända, och därmed Arlakoncernens största leverantör av ekologisk mjölk.

Något av ett antiklimax, kan man tycka, att Arla inte använder all Vadsbos mjölk till ekologiska produkter, utan säljer en del som konventionell.

- Vi tror att det är tillfälligt, lyder Håkan Samuelssons korta kommentar.

Håkan Samuelsson är delägare och initiativtagare. Visionär, om man vill. För tolv år sedan väckte han idén till Vadsbo växtodling, vars framgång ligger i att sju bönder slog ihop 2 000 hektar åker som brukas i en rationell ekologisk växtproduktion.

Självförsörjande


Vadsbo Mjölk AB, dotterbolag med ytterligare två delägare, växte ur Håkan Samuelssons tankar om en självförsörjande gård i stor skala. Odlingen behöver gödsel och vallen behöver avsättning.

I sommar kommer det stora testet på om idéerna fungerar. Då ska de 1 000 djuren ut på bete. Kravkor ska vara på bete minst 12,5 timmar per dygn i tre månader.

- Vi tar betesdriften på stort allvar och är jättebekymrade för hur det ska fungera, säger Håkan Samuelsson.

Vadsbo Mjölk har förberett sig med marginal. Extramark kommer att tas i anspråk om sommaren blir blöt och betesmarkerna upptrampade.

Företaget har investerat i bärfasta betesdriftsvägar och gjort ett system där korna i grupper om 300 djur går i tvådagarsskift i fållor.

Ytterligare ett projekt har gått i mål. Vad står på tur?

Frågan är ställd nästan på skämt, men det visar sig finnas en oemotståndlig idé precis bakom målsnöret:

- Vi ändrar vår jordbearbetning nästa år. 80 procent av vår mark kommer framöver att inte alls trafikeras av arbetsfordon, säger Håkan Samuelsson.

Minskad markpackning


För att undvika skadlig jordpackning och öka skördarna inför Vadsbo ett system som kallas CTF, Controlled Traffic Farming. Det innebär att man minskar andelen mark som får trafikeras med arbetsredskap.

Man inför fasta körspår och kör inte alls mellan spåren. Om man på ett vanligt jordbruk regelbundet kör på 70 procent av marken, minskar man andelen till 20 procent med CTF.

Vadsbos mark ska indelas i ett modulsystem på tolv meter, vilket innebär att alla redskap kommer att vara just tolv meter.

- Det kräver en del investeringar i nya maskiner. Det krävs en avancerad gps-utrustning för att kunna köra på samma ställe från år till år.

Återigen ligger Vadsbo i frontlinjen, CTF är mycket lite testat i verkligheten, även om forskningen visat att man kan få stora produktivitetsvinster på åkern.

- Det blir en radikal förändring för vår jord, säger Håkan Samuelsson, visionären. Anna Rosenberg