facebooktwittermail d

Nu finns Metoo även för kvinnor i gröna sektorn

Metoo-rörelsen, där kvinnor vittnar om sexuella trakasserier, växer. Nu initierar företagsprofilerna Annika Bergman och Matilda von Rosen ett upprop för kvinnor i den gröna sektorn. UPPDATERAD

Annika Bergman är en av initiativtagarna till #metoo-uppropet för den gröna sektorn.
Annika Bergman är en av initiativtagarna till #metoo-uppropet för den gröna sektorn. FOTO: EVA-LENA JOHNSSON

Via en länk hos Facebookgruppen "Ruralista! Grönt är det nya svarta", kan kvinnor inom de gröna näringarna skriva under uppropet och anonymt delta med sina berättelser.

– Det är ett väldigt angeläget ämne och jag tror att vi kommer att få stor respons. Samtidigt är min bild att läget i de gröna företagen motsvarar ett tvärsnitt av samhället. Det är sannolikt vare sig bättre eller sämre här men nu får vi veta mer, säger Annika Bergman.

LÄS MER: ”Gränsen går när närmandet är oönskat”

Hon betonar att syftet inte är att hänga ut någon utan att få i gång en framtidsinriktad diskussion om värderingsfrågor på den gröna näringens arbetsplatser, skolor och utbildningar.

– Det är klart att vi ska ta det som kommer upp på största allvar men det handlar främst om vilka värderingar vi har och hur vi ser på frågorna framåt, säger hon.

Matilda von Rosen menar det är frågan om ett större samhällsproblem och att det är naivt att tro att gröna näringarna skulle vara förskonade när det är en sådan mansdominerad bransch.

– Jag känner av de strukturella problem som finns. Det är ett vitt spektrum från rena övergrepp till de små nyanserna som förminskar tjejerna i vardagen och som nog många män nog inte ens är medvetna om, säger hon.

Mindre laddat

Annika Bergman vill att metoo-rörelsen och uppropet ska leda till att man utan att det hänt något specifikt ska kunna ta upp frågorna om sexism och trakasserier vid kaffebordet, ute på företagen.

– Jag har jobbat mycket med personalfrågor och vet att det alltid blir mindre laddat att ta upp värderingsfrågor, när det inte gäller en akut händelse utan är något som diskuteras ute i samhället, säger hon.

Annika Bergman menar att #metoo-rörelsen inte främst handlar om sex utan om makt och inflytande och att sexism är uttrycket för detta. Det är primärt en fråga om vem som utsätter och vem som blir utsatt. Och jord- och skogsbruksbranschen har ofta en macho-grabbig kultur och jargong.

LÄS OCKSÅ: Min känsla av att vara förolämpad är det lilla bekymret

– När jag är ute i skolorna och talar om de här frågorna kan jag ibland få reaktionen från killarna att det var förr sådant här fanns. Och att attityderna har förändrats. Då brukar tjejerna resa sig upp och unisont säga att det är precis så här det är, säger hon.

Hennes förhoppning är att diskussionen ska leda till att det gröna näringslivet ska vara ett schysst ställe att verka i både för kvinnor och män.

– På många företag tar man redan det här på stort allvar och har kommit ganska långt medan andra inte har börjat resan. Vi vill att den gröna sektorn ska vara en attraktiv arbetsplats dit många söker sig, säger Annika Bergman.

LÄS MER: Så säljer du till kommunen

LÄS MER: Grundlurades på jakträtter