facebooktwittermail

Nu får markägare i Stora Tuna tillträde till sin mark

Turerna kring omarronderingen är klara för de flesta och markägarna får återigen tillträde till sin mark. Men i tre fall har prövningstillstånd beviljats.

Omarrondering Stora Tuna.
Omarrondering Stora Tuna. FOTO: LANTMÄTERIET

Strax före midsommar meddelade Mark- och miljööverdomstolen beslut i målet med 1 200 sakägare gällande omarronderingen i Stora Tuna. I tre fall beviljades prövningstillstånd.  För de flesta av sakägarna innebär det att omarronderingen vunnit laga kraft och de får återigen tillträde till sin mark. 

Den 23 juni beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd i tre delar som nu kommer att handläggas. Det handlar om frågor som om vilken fastighet ett visst skifte ska tillhöra, om ersättningsbeslut för ett enskilt skifte och om frågan om fastighetsbildningsbeslutet ska kompletteras med fördelning av andelstal i gemensamhetsanläggningar. 

I oktober 2020 fattade Lantmäteriet beslut om omarrondering i Stora Tuna i Borlänge och Falu kommun där 1 200 sakägare berördes. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som i sin dom från mars 2021 gick på Lantmäteriets beslut i de allra flesta fall. Ett fåtal sakägare valde då att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen som alltså beviljade prövningstillstånd i tre delar. I alla andra fall står Lantmäteriets beslut från hösten 2020 fast. 

Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet
Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet FOTO: LANTMÄTERIET/KATINKA IGELBERG

Det innebär att, förutom de som fått prövningstillstånd, markägarna efter tio år kan ta sina fastigheter i bruk. Skog och skogsmark redan nu medan tillträde till åkermarken sker den första november. I och med beslutet upphörde även avverkningsförbudet.

– Det är tillfredsställande att vårt beslut står sig när det innehåller så många delar, är så många sakägare och det är inga enkla juridiska överväganden, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet, och fortsätter: 

– Det är väldigt positivt att markägarna nu får tillträde till sina marker. Det är ju något som de flesta längtat efter i många år nu. 

Inom kort kommer fastighetsregistret uppdateras med den nya fastighetsindelningen. 

Omarronderingen – detta har hänt

Efter över 10 års omarrondering tog Lantmäteriet beslut om omarrondering av området Stora Tuna den 14 oktober 2020

Ett 20-tal sakägare överklagade till Mark- och miljödomstolen

Dom som avslog alla överklagande utom ett kom i mars 2021

Ett fåtal sakägare överklagade till Mark- och miljööverdomstolen

Beslut kom den 23 juni 2021 där Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd i tre delar. De bereds nu vidare och när dom kommer är oklart.

Övriga sakägare fick avverkningsförbud hävda och tillgång till sin skogsmark den 23 juni. Tillträde till åkermarken sker första november 2021.