facebooktwittermail

Nu får allåkerbäret en renässans

Nu görs en nysatsning för att öka odlingen av allåkerbär och möta den ökande efterfrågan på bäret.

Odlarna som nu slutit sig samman i en producentförening för att utveckla odlingen av allåkerbär i Västerbotten och Norrbotten.
Odlarna som nu slutit sig samman i en producentförening för att utveckla odlingen av allåkerbär i Västerbotten och Norrbotten.

Nysatsningen görs genom en nybildad producentförening för odlare i Norrbotten och Västerbotten. Genom en förening ser odlarna en möjlighet att skapa förutsättningar för att sprida intresset för odling, utveckla bättre odlingsmetoder och ta fram en enhetlig strategi för marknadsföring.

"Nu vill vi driva på utvecklingen för att bättre kunna svara mot den stora efterfrågan som finns", säger Salvador Solsona, bärodlare i Boden, i ett pressmeddelande.

Godast i Europa

Åkerbäret, som Carl von Linné utnämnde till Europas godaste bär på 1700-talet, växer vilt men har gått tillbaka bland annat beroende av klimatförändringar, minskat bete och mindre hävd av marker.

För odling utvecklades också en hybrid - allåkerbäret - en korsning mellan det nordiska åkerbäret och åkerbär från Alaska av SLU-forskaren Gunny Larsson.

PREMIUM: 100 år av norrländsk forskning

Hybriden är mer lättodlad och ger också högre avkastning än det vilda bäret.

–"Men det är viktigt att förstå att inte bara bären som har ett värde utan även bärrenset kan förädlas, till exempel till örtte, saft och likör", säger Mikael Kivijärvi, vd vid Hushållningssällskapet som också är en partner i projektet.

För att få bär krävs minst en han- och en honplanta av allåkerbäret.
För att få bär krävs minst en han- och en honplanta av allåkerbäret. FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Skydd enligt EU-system

Odlarföreningen ska också ansöka om att allåkerbäret ska få en skyddad ursprungsbeteckning, SUB, enligt EU:s system. I dag finns tre svenska livsmedel som fått beteckningen SUB. Nu vill föreningen se allåkerbäret som nummer fyra. Allåkerbären ses som unika för Norrbotten och Västerbotten och odlarna tror också på en stor potential för bäret.

LÄS OCKSÅ: Hjälpen kom från Finland

LÄS MER: Rekordår för hjortron

Skyddade beteckningar

Det är EU-kommissionen som fattar beslut om vilka produkter/livsmedel som får skyddas.

Syftet är att skydda vissa regionala eller lokala jordbruksprodukter av specifik karaktär och produktnamn.

I Europa har bland annat champagne den här statusen.

Skyddad ursprungsbeteckning, SUB

I dag finns tre produkter som skyddats med märkningen SUB i Sverige.

Hånnlamb - kött från gutefår (hånnlamb) som betat på naturbetesmarker.

Kalix löjrom - rommen från siklöja.

Upplandskubb - gammal brödtradition där brödet gräddas vattenbad.

Skyddad geografisk beteckning, SGB

Tre svenska livsmedel/produkter skyddas för sitt geografiska ursprung.

Skånsk spettkaka

Bruna bönor från Öland

Osten Svecia

Svensk Vodka

Svensk Aquavit

Svensk Punsch

Garanterad traditionell specialitet, GTS

GTS handlar om skyddade recept på traditionella produkter där namnen använt minst trettio år, till exempel falukorv.

GTS får användas av tillverkare som följer receptet.