facebooktwittermail

Nu blir det mer opinion i ATL

Nu blir det ännu mera opinion och debatt i ATL. Här skriver ATL:s ledarskribenter Edvard Hollertz och Tord Karlsson om vad som väntar.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jord- och skogsbruk är jordnära verksamheter i dubbel bemärkelse. Dels på det klassiska sättet – att lantbrukare brukar jorden. Dels på ett aningen nytt sätt – det ställs allt högre krav på lantbrukare att veta vad som händer runt om på vår jord.

I dag kan politiska strömningar och förändringar på marknaden i omvärlden snabbt påverka de gröna näringarna här hemma. Den svenska politikutvecklingen tar ofta inspiration från omvärlden, inte minst från Storbritannien och USA. Svenskt jord- och skogsbruk kan också direkt påverkas av nya hållbarhetskrav ställda av tyska och franska industriföretag.

Vi är på en global marknad, där idéer och produkter snabbt rör sig över nationsgränser. Särskilt stort är utbytet på klimat- och miljöområdet. Hållbarhet lär allt mer genomsyra alla aktiviteter. I många branscher tar näringslivet över ledartröjan från politiken i omställningen till ett hållbart samhälle. I andra är det politikerna som driver utvecklingen.

Men samtidigt som världen aldrig har varit mer sammanlänkad hörs vapenskrammel i fjärran. Det pågår, vilket vi brukar glömma, ett krig i Europa i och med det i Ukraina. Världen har blivit osäker igen.

De två spaningarna – att hållbarhetsperspektivet och globala händelser spelar en avgörande roll för utvecklingen inom det svenska lantbruket har legat till grund för hur vi har planerat ATLs nya ledarsidor. Vi går från en till två sidor och vi tar in fler röster med fler perspektiv och gör en storsatsning på utrikesmaterial.

En hel ny typ av texter lanseras på ledarsidan under vinjetten Utblick. Där ger gästande skribenter oss perspektiv på olika frågor eller berättar vad som händer och sker på den plats i världen eller i Sverige som de befinner sig. I dagens tidning kan ni läsa en utblick av diplomaten Diana Janse som skriver om vikten av ökad självförsörjning. Hon tjänstgjorde från 2019 fram till i år som Sveriges ambassadör i Mali.

En annan nyhet är att krönikorna byter plats i tidningen, från Magasinet till ledarsidan. Och vi är mycket glada att kunna presentera ett antal nya krönikörer.

Ett nytt namn sedan några månader är Karolin A. Johansson, som i dagens tidning skriver om det småskaliga kustfisket. Hon är lantbrukare och strategisk rådgivare med ett stort engagemang för hållbarhet. Tidigare har hon varit chef för H.K.H. Kronprinsessans hovstat.

Ny krönikör i ATL är även journalisten Patrik Oksanen, känd som en av Sveriges främsta och kunnigaste när det gäller säkerhetspolitik och försvarsfrågor.

Vi är även stolta att kunna välkomna Katarina Wolf som ny krönikör. Hon är en ung mjölkföretagare med fokus på jämställdhet och med en stor framtidstro. Wolf har också på kort tid profilerat sig som en vass skribent inom lantbrukspressen.

Som krönikörer kvarstår även Stefan Gård, Marie Wickberg, Ylva Persson, Tom Forsman och Urban Rydin. Andra återkommande namn på ledarsidan förblir Greger Ekman och Hanna Marie Björklund. 

Det här står ATL:s ledarsida för

ATLs ledarsida är partipolitiskt obunden. Den står på landsbygdsföretagarnas sida, särskilt de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad.

ATL verkar för företagens möjligheter att växa och utvecklas och vara lönsamma. ATL värnar om rättsstaten och en stark äganderätt.

Målet är att texterna på ledarsidan ska vidga perspektiven men ibland också presentera tankar som kan skava mot invanda föreställningar. Förhållningssättet är nyfiket.

Strävan är att det på ledarsidan ska finnas frön till samtal, antingen runt middagsbordet eller i samtal under arbetsdagen. I allra bästa fall kan ledarsidan även dela ut frön som läsarna kan bära med sig, vårda och själva utveckla för att en dag skörda frukten av.

Se ATLs ledarsida som en leverantör av utsäde för tanken.