facebooktwittermail d

Nu avlivas de skeppsbrutna kalvarna

Kalvarna som varit ute till havs i två månader har under helgen börjat avlivas.

Kalvarna har befunnit sig ombord fartyget Karim Allah i två månader sen man upptäckt fall av blåtungesjuka.
Kalvarna har befunnit sig ombord fartyget Karim Allah i två månader sen man upptäckt fall av blåtungesjuka. FOTO: TALLIA SHIPPING LINE CO. SRL

Efter att ha suttit fast ute till havs i två månader har de drygt 900 ungdjur ombord på transportfartyget Karim Allah nu börjat avlivas på order av spanska myndigheter. Det skriver Landsbygdens Folk. 


Totalt rör det sig om 2 670 nötkreatur på två fartyg som inte nått destinationen Turkiet, eftersom landet vägrat ta emot lasten till följd av att blåtungesjuka konstaterats ombord.

Av de 895 kalvar som fanns på fartyget uppges 22 ha dött på vägen. De senaste två veckorna har fartyget befunnit sig i hamnen Cartagena i Spanien.

Lastens ägare försökte förhindra avlivningarna genom att söka en spansk köpare. Levande boskap får dock inte importeras till EU från länder utanför den europeiska unionen, och fortsatt transport till en destination utanför EU var inte möjlig på grund av boskapens svaga hälsotillstånd. Fartyget är registrerat i Libanon.

Fartyget Elbeik, registrerat i Togo, befinner sig fortfarande till havs med 1 776 kalvar ombord. Enligt spanska tidningsuppgifter rör det sig om mellan sex och tolv månader gamla limousin- och charolais-tjurkalvar.

Flera olika organisationer har tidigare krävt att veterinär skall kallas till fartygen för att undersöka och avliva djuren.