facebooktwittermail d

Coops ekoreklam i rätten idag

Coops reklam om ekologiskt producerade livsmedel är vilseledande och skrämmer tv-tittarna. Det anser Svenskt Växtskydd, som väckt talan mot livsmedelskedjan. I dag inleds förhandlingarna i Stockholms tingsrätt.

Anders Normann, Svenskt Växtskydd.
Anders Normann, Svenskt Växtskydd. FOTO: SVENSKT VÄXTSKYDD

När Coop visade sina reklamfilmer under 2015 och 2016 reagerade Svenskt Växtskydd. Filmerna framställde konventionellt producerade livsmedel som giftiga medan ekologiskt producerade innebar att människor får i sig betydligt mindre skadliga ämnen.

Svenskt växtskydd väckte sedan talan mot Coop i Patent- och marknadsdomstolen. Reklamen strider marknadsföringslagen, anser Svenskt Växtskydd.

Svartmålar konventionell produktion

På måndagsmorgonen inleddes förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Anders Normann verksamhetschef på Svenskt Växtskydd, säger att man inte har något emot ekologisk produktion.

– Vi har väckt talan mot Coop för det sätt man gör sin marknadsföring på. De svartmålar det konventionella jordbruket.

Vill stoppa reklamfilmer

Nu kräver Svenskt Växtskydd att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Coop att sända reklamfilmerna på nytt. Om Coop bryter mot beslutet ska det leda till ett vite på två miljoner kronor.

I en av reklamfilmerna uttalar sig forskare om halterna om miljögifter som en familj får i sig genom att äta konventionellt producerade livsmedel.

– De letar efter rester från bekämpningsmedel som man hittar i konventionellt producerade livsmedel. Det sägs inget om vilka gifter familjen får i sig från ekologiska livsmedel.

Riggade studier

Svenskt Växtskydds slutsats är att studierna är riggade och kräver nu att Coop slutar använda sig av studierna i marknadsföringen.

– Vi vill ha stopp på den här sortens marknadsföring och de påståenden de visar i sina reklamfilmer annars börjar det kosta, säger Anders Normann.

Coop vill inte ställa upp på en intervju, men bestrider samtliga yrkanden från Svenskt Växtskydds sida. Reklamfilmerna är grundlagsskyddade, hävdar Coop.

Förhandlingarna avslutas på onsdag.