facebooktwittermail

Nu är massaveden het igen

Nu stiger efterfrågan på massaved när flera bruk satsar. Förändringen påverkar hela landet och priserna har börjat gå upp. Men betalningen varierar mellan bolagen.

FOTO: TINA ANDERSSON

Södras bruk i Värö i Halland har blivit större och SCA:s bruk i Östrand i Medelpad ska bli större, vilket gör att möjligheterna att sälja massaved blir allt bättre. Totalt ökar de bägge företagens råvarubehov med 3,7 miljoner fastkubikmeter barrfiber, det vill säga massaved och cellulosaflis.