facebooktwittermail d

Nötfärs trolig orsak till senaste ehec-fallen

De sex personer som blev sjuka av ehec-bakterier i februari blev sannolikt alla smittade av nötfärs från ett och samma slakttillfälle, meddelar SVA.

Smittad nötfärs är sannolikt orsaken till att sex personer blev sjuka av ehec-bakterier i februari, meddelar SVA.
Smittad nötfärs är sannolikt orsaken till att sex personer blev sjuka av ehec-bakterier i februari, meddelar SVA. FOTO: SERGEY AGAFONOV

I februari insjuknade ytterligare sex personer efter att ha smittats av ehec-bakterier av samma variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA har försökt spåra hur personerna blev smittade och nu är utredningen klar.

Enligt SVA är det mycket sannolikt att de sex personerna smittats av olika partier nötfärs som kommer från kött från ett och samma slakttillfälle. Det rör sig om partier som tillverkades under hösten 2016 och som sedan har sålts i färsk eller fryst form, uppger SVA i ett pressmeddelande.

26 personer sjuka

Sedan september 2016 har 26 personer blivit sjuka av samma variant av ehec-bakterie. Flera av dem, även barn har också insjuknat i den allvarliga följdsjukdomen hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS, som är en blod- och njursjukdom.

Slakteriet har vidtagit flera åtgärder för att undvika smitta.

Livsmedelsverket uppmanar till god handhygien och att alltid tvätta händerna efter kontakt med kor, får eller getter. Vid matlagning är det viktigt att inte smaka på rå köttfärs, genomsteka köttfärs ordentligt, att tvätta händerna efter att man hanterat rått kött och att använda olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker.

LÄS MER: Sex nya ehec-fall utreds

LÄS OCKSÅ: Ehec på flera gårdar i skåne och Blekinge

LÄS OCKSÅ: Ehec-smittan kom från en och samma gård