facebooktwittermail d

Norskt tullskydd försvårar svensk jordbruksexport

Norge är en viktig marknad för svensk export. Men höga tullskydd hämmar handelsutvecklingen och försvårar samarbetet på den nordiska livsmedelsmarknaden.

Det slår Jordbruksverket fast i en ny rapport, där villkoren för livsmedelshandel mellan EU och Norge analyseras.

- Handelsförhandlingarna mellan EU och Norge har hittills inte levt upp till andan i EES-avtalet när det gäller en liberalisering av jordbruks- och livsmedelshandeln, säger Arne Karlsson vid Jordbruksverkets utredningsenhet i ett pressmeddelande.

Norge är Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel utanför EU. Exporten av dessa produkter uppgick förra året till ca 5,5 miljarder kronor.

Många svenska livsmedelsföretag har etablerat en varaktig och växande export till den norska marknaden.

Ger obalans


Exporten domineras dock av bearbetade produkter medan jordbruksvaror som kött och mejerivaror exporteras i mycket liten omfattning, heter det bland annat i rapporten.

Norge skyddar det inhemska jordbruket och livsmedelsindustrin med höga tullskydd som enligt Jordbruksverket ger obalans i EES-avtalet.

- Sänkta EU-tullar för norsk fiskexport har inte lett till motsvarande norska liberaliseringar för import av jordbruksvaror från Sverige och EU, säger Arne Karlsson. ATL.nu