facebooktwittermail d

Norska lantbrukskooperationen blir delägare i Dataväxt

Felleskjøpet, som ägs av 44 000 norska lantbrukare, blir ny delägare i Lantmännenägda Dataväxt. Affären är en konsekvens av ett allt tätare samarbete mellan de båda kooperationerna.

FOTO: FIRMABILD DATAVÄXT

För Lantmännen och Felleskjøpet Agri är samarbetet mellan kooperationerna inget nytt. Företagen samverkar sedan tidigare inom foderutvecklingen, och planerar nu att föra en tätare dialog även i den digitala affären.

Till att börja med ska samarbetet mellan kooperationerna och Dataväxt möjliggöra utbyte inom det befintliga tjänsteutbudet, vilket är tänkt att snabba på utrullningen av redan inarbetade lösningar på motsvarande sida av riksgränsen.

Men i förlängningen ska samarbetet även mynna ut i nya digitala lösningar som ska gagna norskt och svenskt lantbruk.

I Felleskjøpet Agris produktportfölj ingår sedan tidigare Min Gård som innehåller flera tjänster som är kopplade till animalieproduktionen, medan Lantmännen driver LM2, som närmast kan beskrivas som en samlingsportal för Lantmännens digitala tjänsteutbud.

Utöver det utökade samarbetet mellan företagen kommer Felleskjøpet Agri även att gå in som minoritetsägare i Dataväxt där Lantmännen sedan tidigare är majoritetsägare. Samtidigt blir Felleskjøpet Agri även återförsäljare av Dataväxts mjuk- och hårdvara i Norge.