facebooktwittermail

Norska bönder får rekordersättning

Sex norska bönder har fått en rekordersättning för markintrång. Nu kan domen bli prejudicerande skriver norska Nationen.

Jordgubbsodling skulle ge betydligt högre avkastning av marken, därför får de norska bönderna en rekordhög ersättning menar tingsrätten.
Jordgubbsodling skulle ge betydligt högre avkastning av marken, därför får de norska bönderna en rekordhög ersättning menar tingsrätten. FOTO: MOSTPOTOS

De sex lantbrukarna erbjöds 18-20 kronor kvadratmetern av Statens Vegvesen, motsvarigheten till svenska Trafikverket. Ersättningen skulle utgå i samband med att mark togs i anspråk för att bygga en gångväg i Örskog.

Men lantbrukarna vände sig till tingsrätten som nu tillerkänt dem 120 kronor per kvadratmeter i ersättning. Mångdubblingen av ersättningen motiveras med att marken är lämplig för odling av jordgubbar. I dag odlas vall och spannmål på den aktuella jordbruksmarken. Men skulle drift läggas om till jordgubbsodling skulle det ge bönderna en betydligt högre avkastning.

Enligt lantbrukarnas advokat är domen betydelsefull och kan bli prejudicerande för liknande fall i framtiden.

Vegvesenet har krävt att kommunen att överklaga domen och menar att jordgubbsodling knappast kan vara aktuell på marken det handlar om:

– Domen måste vara ett olycksfall i arbetet för Sunnmöre tingsrätt, säger John Hauger hos Statens Vegvesen.

Men politikerna säger nej.

– Vi tycker att bönderna förtjänar 120 kronor per kvadratmeter, säger kommunstyrets ordförande Karen Simonnes Aanes till Nationen även om hon tror att frågan kommer att diskuteras ytterligare.

De 12 hektar det handlar om kommer nu att kosta Statens Vegvesen drygt 1,4 miljoner kronor i engångsbelopp i ersättning.