facebooktwittermail

Norsk klimatplan ska öka tillväxten i skogen

En rad åtgärder ska öka tillväxten och upptaget av koldioxid i den norska skogen. Det framgår av den norska regeringens nya klimatplan.

Sedan 2009 har koldioxidupptaget i den norska skogen minskat snabbt. Nu vill regeringen vända utvecklingen med en rad åtgärder i sin klimatplan för 2021-2030.
Sedan 2009 har koldioxidupptaget i den norska skogen minskat snabbt. Nu vill regeringen vända utvecklingen med en rad åtgärder i sin klimatplan för 2021-2030. FOTO: MARI NÄLSÉN

I slutet på förra veckan la den norska regeringen fram sin nya klimatplan för 2021-2030, och där spelar skogen en central roll. De norska utsläppen av klimatgaser uppgår till cirka 50 miljoner ton klodioxidekvivalenter per år. Samtidigt tar skogen upp runt 24 miljoner ton.