facebooktwittermail d

Norsk fosfatfyndighet uppges vara världens största

Vad som uppges vara världens största fyndighet av råfosfat har hittas i den norska berggrunden. Enligt företaget Norge Mining beräknas fyndigheten bestå av 77 miljarder ton fosfat, vilket skulle kunna möta världens efterfrågan de kommande 50 åren.