facebooktwittermail

Norrtälje flitigast med att registrera nyckelbiotoper

När den nationella nyckelbiotopsinventeringen stoppades valde Skogsstyrelsen i Norrtälje i stället att gasa med en extraanställd biotopinventerare. Men enligt Skogsstyrelsen har nyckelbiotoperna inte använts som ett ”kostnadseffektivt artskydd”.

Trots att Skogsstyrelsens inhyrda biotopinventerare registrerat 165 artfynd i Artportalen tillsammans med en medarbetare på Naturskyddsföreningen hävdar Stefan Lindstedt att de inte inventerat tillsammans.
Trots att Skogsstyrelsens inhyrda biotopinventerare registrerat 165 artfynd i Artportalen tillsammans med en medarbetare på Naturskyddsföreningen hävdar Stefan Lindstedt att de inte inventerat tillsammans. FOTO: ULF ARONSSON

Under sommaren i fjol stoppade regeringen den utökade nationella nyckelbiotopsinventering som inletts året före. Nationellt gjorde det att arealen nyregistrerade nyckelbiotoper minskade med 70 procent under 2019 jämfört med 2018. I Norrtälje mer än fördubblades den i stället och 90 procent registrerades efter stoppet.