facebooktwittermail d

Norrskog lägger ner sågverk

35 anställda berörs när Norrskog omstrukturerar och avvecklar sågverket i Sikås.

Det effektiviseringsarbete som Norrskog bedrivit under flera års tid har nu resulterat i man inte längre behöver tre sågverk. Därför har företaget beslutat att inleda MBL-förhandlingar om att lägga ner sågverket i Sikås.

35 anställda vid sågverket berörs av planerna. Samtidigt räknar Norrskog med att anställa 15 personer för den ökade produktionen vid de andra enheterna.

"Det innebär tyvärr att medarbetare kommer att få lämna Norrskog. Vårt primära ansvar är dock att säkerställa en stabil bas för framtiden och utveckla Norrskog till gagn för våra medlemmar", säger Olov Söderström, vd för Norrskogskoncernen.

Avvecklingen ingår i det lönsamhetsprogram som Norrskog genomför. Två sågverk anses mer lönsamma än tre. 20 miljoner kronor ska därför investeras i sågverken i sågverken i Hissmofors och Östavall samt vid hyvlerierna i Hammerdal och Hissmofors.