facebooktwittermail

Norrskog inventerar barkborreskador

På onsdagen börjar Norrskog flyginventera skador som orsakats av granbarkborren.

Inventeringen kommer att ske med helikopter och utföras av tjänstemän från Norrskog och Skogsstyrelsen, som utgår från Östersund.

Inventeringsarbetet beräknas vara klart inom ett par veckor, skriver skogsbolaget i ett pressmeddelande.

Vid sidan av flyginventeringen genomför Norrskog markinventering av ungefär 100 slumpmässigt utvalda fastigheter i syfte att få en bild över hur skador kan se ut på en "medelfastighet" i ett visst område.

- Resultaten från dessa omfattande inventeringar kommer att ge oss en bild av granbarkborreangreppens omfattning och belägenhet. Utifrån detta kommer vi att ta beslut kring var bekämpningsåtgärder och våra resurser ska sättas in, säger fältchef Aleksandra Holmlund. ATL.nu