facebooktwittermail d

Norrmejerier straffas för miljöbrott

En utredande åklagare har utfärdat ett strafföreläggande för miljöbrott för Norrmejerier.

FOTO: JAN E CARLSSON/TT

Det var bristande rutiner vid informationsöverföring som låg bakom att ett uppsatt gränsvärde överskreds under produktionen på Norrmejerier i Umeå i höstas. Det anser åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund som rubricerar händelsen som otillåten miljöverksamhet.

Bolaget får en företagsbot på 50 000 kronor.