facebooktwittermail

Högre omsättning för Norrmejerier under andra tertialen

Omsättningen under andra tertialen steg för Norrmejerier i jämförelse med samma period förra året. Men trots goda siffror når mejeriföretaget inte upp till sina mål.

Norrmejeriers omsättning påverkades negativt av sommarens torka.
Norrmejeriers omsättning påverkades negativt av sommarens torka. FOTO: MOSTPHOTOS

Norrmejerier stärker sin omsättning under perioden maj-augusti med fyra procent, visar en rapport till bolagets medlemmar och anställda som ATL tagit del av. Inom flera av Norrmejeriers affärsområden steg omsättningen – ett av företagets starkaste områden var färskvaror som steg med 4,71 procent.

Totalt låg omsättningen för färskvaror på 358 miljoner kronor under andra tertialen.

Andra affärsområden som steg i omsättning var ost och pulver som ökade med 2,7 procent och export som växte med 11,3 procent i jämförelse med samma period förra året. Den största procentuella förändringen stod egna märkesvaror och legoproduktionen för, i det affärsområdet steg omsättningen med 14,3 procent. Legoproduktion innefattar produktionssamarbeten som Norrmejerier har gjort med andra varumärken.

Gainomax gick neråt

Norrmejeriers egen sportnutrition Gainomax visade dock på sämre siffror i jämförelse med samma period 2017. Omsättningen sjönk med 8,12 procent trots att företaget har drygat ut sitt sortiment och satsat mer på varumärket under året. Totalt omsatte Gainomax 20 miljoner kronor under andra tertialen 2018 medan den siffran var 21,9 miljoner kronor under samma period 2017.

Torkan och värmen störde

Den totala omsättningen för andra tertialen blev 611 miljoner kronor under 2018 vilket kan jämföras med 588 miljoner kronor under samma period 2017. Men trots att omsättningen steg i alla affärsområden förutom Gainomax är Norrmejeriers VD Anders Fredriksson inte helt nöjd.

”Omsättningen under perioden stärks med 4 procent gentemot samma period föregående år. Trots det kommer den inte upp i högt ställda förväntningar. Perioden karaktäriseras av ett extremt sommarväder med störningar i produktion och en tuff belastning på gårdarna”, skriver han i en kommentar till rapporten.

Framför allt fick företaget problem med bristen på färdig Västerbottensost samt en minskad försäljning av mjölk i sommarvärmen.

Betalningsförmågan gick neråt

Vidare redovisar företaget även en något lägre betalningsförmåga till sina medlemmar under andra tertialen 2018. Betalningsförmågan är ett mått som beskriver föreningens potentiella betalning per invägt kilo mjölkråvara. Under perioden maj-augusti redovisar Norrmejerier en betalningsförmåga på 3,77 kr per kilo, vilket är 0,4 kronor per kilo mindre i jämförelse med samma period förra året.

Men enligt Anders Fredriksson ser framtiden ljus ut.

”Prognosen för mjölkpriset de närmaste månaderna är positiv då prisökningar till följd av torkan slår igenom i handeln”, skriver han i kommentaren.