facebooktwittermail d

Fusionen godkändes – ser Östersjöområdet som en marknad

En stock färdas sällan mer än 10 mil från stubben innan den blir brädor och plank.

Men Konkurrensverket har ansett att marknaden för norrländska sågverks virkesinköp är hela Norden och Baltikum. Då får en stor lokal aktör så liten marknadsandel att myndigheten inte kan stoppa en fusion.