facebooktwittermail

Norrländska mjölkbönder får extra utbetalning

Norrmejeriers styrelse har beslutat om en extra utbetalning till de norrländska mjölkbönderna på i genomsnitt cirka 3 öre per kilo invägd mjölk 2010.

Anledningen är ett positivt resultat för 2010 som efter utbetalningen uppgick till 24,7 miljoner kronor före skatt. Att jämföra med 19,8 miljoner kronor för 2009.

Konsumenternas intresse för lokalproducerat och en satsning på riks- och exportvarumärken som Västerbottensost, Gainomax och Verum sägs ligga bakom det positiva resultatet.

2010 ökade invägningen för Norrmejerier till 195,3 miljoner kilo, jämfört med 191,3 miljoner kilo året innan.

Omsättningen uppgick till 1 802 (1 776) miljoner kronor.

Norrmejerier tappade några producenter mellan 2009 och 2010. Från 473 levererande mjölkbönder 2009, till att i december ha 465 levererande mjölkbönder. ATL.nu