facebooktwittermail

Norrbottensgården köper del av Nordchark

Bondeägda slakteriet Norrbottensgården har förvärvat 30 procent av aktierna i Nordchark, uppger Piteå-Tidningens nätupplaga.

Båda anläggningarna finns på Storheden, Luleå.

Ingemar Hansson, vd för Norrbottensgårdens Slakteri AB, säger till tidningen att han ser delägarskapet som lite av en revansch för lantbrukarna i länet.

Norrbottensgården är ett Krav-certifierat slakteri. ATL.nu