facebooktwittermail d

Norra vill lära minister om mångfald

I ett stämmouttalande bjuder Norra in miljöminister Karolina Skog (Mp) till personlig skogsexkursion.

Norra Skogsägarna vill ta med miljöministern ut i skogen.
Norra Skogsägarna vill ta med miljöministern ut i skogen. FOTO: MOSTPHOTOS

På exkursionen vill man visa på vilket sätt man tycker att dagens skogsskyddspolitik motverkar miljömålen och den frivilliga naturvården samt minskar mångfalden.

Norra uppmanar även miljömnistern att man göra Sverige till en stormakt i klimatkampen, bland annat inom omställning från oljeprodukter till produkter baserade på skogsråvara. Man förordar en kraftigt ökad förpackningsproduktion inom skogsindustrin.

Miljöminister Karolina Skog (Mp)
Miljöminister Karolina Skog (Mp) FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Intrång i skogsägande

De upprepade intrången i skogsägares äganderätt tas även det upp i uttalandet.

ATL har tidigare skrivit om hur skogsägare bland annat fått avverkningsförbud på grund av bombmurkla och lavskrika. Man menar att den iver som svenska politiker visar inför att byta ut oljebaserade produkter mot skogsråvara, inte går ihop med att dagens naturvårdspolitik bortser från äganderätten och skogsägarnas del i skapade naturvärden.

"Genom att staten allt mindre respekterar den grundlagsskyddade äganderätt vi enskilda skogsägare haft i generationer styr vi nu med full kraft mot ett system som avskräcker från naturvård istället för att uppmuntra till att fortsätta bygga höga naturvärden.", avslutar Norra.