facebooktwittermail d

Norra Skog rekordinvesterar

Norra Skog investerar 300 miljoner kronor för att öka värdeutbyte och spårbarhet vid sågverket i Kåge.