facebooktwittermail d

Norra Skog i linje med förväntningarna

Första bokslutet efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett resultat efter finansnetto på 1,6 miljarder kronor.

FOTO: NORRA SKOG/MIKAEL LUNDGREN

Norra Skog redovisar ett rörelseresultat på -95 miljoner kronor för 2020. Resultatet förklaras av flera engångsposter och kostnader knutna till fusionen.