facebooktwittermail d

Norra investerar 110 miljoner

Inom de närmaste åren ska nu Norra Skogsägarna investera 110 miljoner kronor i sågverken i Sävar och Kåge. Det i utbyte mot ökad kvalitet, högre sågutbyte och effektivare produktion.

– Vi hoppas investeringarna ska vara klara att ta i drift 2017, säger vd Pär Lärkeryd.
– Vi hoppas investeringarna ska vara klara att ta i drift 2017, säger vd Pär Lärkeryd. FOTO: NORRA SKOGSÄGARNA

Norras styrelse har tagit beslutet att satsa på framtiden i de båda sågverken som tillsammans har 185 anställda. Det i ett läge då Norra känner medvinden i ryggen.

– Vi har aldrig haft så mycket kontrakterat som nu. Vi har ökat volymen med 10 procent och har 80 procent fler nya medlemmar jämfört med förra året, säger vd Pär Lärkeryd.

Besluten innebär att Norra investerar 80 miljoner kronor i en ny såglinje. Den nuvarande bandsåglinjen är från 70-talet och en modernisering börjar bli nödvändig enligt Lärkeryd.

Ökar effektiviteten

Den nya såglinjen innebär bland annat ökad effektivitet genom att det går att såga fler stockar på kortare tid och att sågutbytet av varje stock förbättras.

– Varje procent vi kan öka sågutbytet innebär en rejäl boost och vi räknar med att det ökade sågutbytet innebär en ökad lönsamhet med 10-20 miljoner årligen.

Det skulle innebära en för branschen ovanligt kort återbetalningstid.

– Kan vi sedan lyckas mäta in mer virke blir det ytterligare tillskott men det begränsas just nu av tillgången på entreprenörer.

– Vi hoppas investeringarna ska vara klara att ta i drift 2017, säger vd Pär Lärkeryd.
– Vi hoppas investeringarna ska vara klara att ta i drift 2017, säger vd Pär Lärkeryd. FOTO: NORRA SKOGSÄGARNA

I Kåge gjordes redan för några år sedan en stor investering i sågen. Nu görs ytterligare en investering i ett nytt profileringsaggregat.

– Det ger ett högre utbyte av stocken men också högre kvalitet på brädorna. Det blir också högre kvalitet på flisen, vilket är attraktiv för massabruken, säger Pär Lärkeryd.

Lönsamma satsningar

Tekniskt innebär investeringarna i Sävar och Kåge att de ska ligga i nivå med de bästa. Satsningarna är dessutom lönsamma oavsett om produktionsvolymen ökar eller minskar.

– Det genom att de ökar tillgängligheten i maskinerna, sågutbytet och kvalitén, säger Pär Lärkeryd.

Nu ska investeringarna projekteras och upphandlas. Målet är att de ska tas i drift sommaren 2017 eller året därpå.