facebooktwittermail d

Norra höjer massavedspriset

Konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna gör att Norra Skog höjer massavedspriserna med 20 kronor per kubikmeter. 

Välta med massaved.
Norra Skog höjer priset på massaved. FOTO: DAVID LARSSON

Norra Skog höjer priset på massaved och gör också en satsning på värdeskapande gallring.

”Vårt delägande i Husum Pulp AB, konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna gör att vi känner oss trygga i att höja massavedspriserna med 20 kronor per kubikmeter fast under bark för både barr- och lövmassaved. Utöver det kommer vi ytterligare premiera tillgängligheten för leveranser under barmarkssäsongen genom förstärkta bärighetspremier för timmer”, säger Patrik Jonsson, virkeschef på Norra Skog, i ett pressmeddelande.

Patrik Jonsson
”För leveransvirke förstärks också leveranstidspremierna”, tillägger Patrik Jonsson. FOTO: NORRA SKOG

Rekordpris på massa

Under året har mycket fokus varit på priserna på sågad vara, som under hösten skenade de iväg till ett all-time-high, utan att det ledde till motsvarande ökning av priserna på sågtimmer. 

Men i skuggan av det har även priset på avsalumassa nått rekordnivåer, 1 340 dollar per ton under september/oktober. Det kan jämföras med den senaste toppnoteringen för avsalumassa på 1 230 dollar per ton under juli – nov 2018.

Den goda konjunkturen för massa kan i sin tur ha bidragit till att de svenska lagren av massaved sjunkit snabbt det senaste halvåret, för norra Sverige till den lägsta nivån sen hösten 2018.

LÄS OCKSÅ:

Skogsägare får hälften betalt för timmer i norr

Uppåt för virkespriserna – och de regionala skillnaderna ökar

Trendbrott eller hack i kurvan?