facebooktwittermail d

Norra dubblar virkestransporterna med tåg

Tre till fyra virkeståg i veckan ska bli det dubbla. Och på sikt ännu fler. Men skogsåkare kommer alltid att behövas, enligt Norra Skog.

Varje tåg lastas med ungefär 1 000 kubikmeter. I nuläget går det tre till fyra tåg i veckan till Husum. Det antalet ska nu fördubblas.
Varje tåg lastas med ungefär 1 000 kubikmeter. I nuläget går det tre till fyra tåg i veckan till Husum. Det antalet ska nu fördubblas. FOTO: SANDRA LEE PETTERSSON

Skogsägarföreningen Norra Skog och järnvägsföretaget Inlandståg AB ska utöka sitt samarbete. I ett första skede ska det gå minst tre tåg till i veckan från Jämtland och Västerbottens inland till främst pappersbruket i Husum.

Varje tåg tar cirka 1 000 kubikmeter. En volym som hittills transporterats med lastbil till industrin. Men det betyder inte att Norra inte kommer att behöva skogsåkarnas tjänster i framtiden.

– Det kommer alltid att behövas lastbilar för transporter till terminalerna, säger Patrik Jonsson, virkeschef på Norra Skog.

Han fortsätter:

– Men att köra mer skogsråvara på tåg är en välgärning för miljön och för samhället i stort. Och även för oss då vi får mer kostnadseffektiva transporter.

Mer timmertåg till Husum och så snart som möjligt till Sävar vill Patrik Jonsson, virkeschef på Norra Skog, ha.
Mer timmertåg till Husum och så snart som möjligt till Sävar vill Patrik Jonsson, virkeschef på Norra Skog, ha. FOTO: NORRA SKOG

Föreningen är verksam på ett område som motsvarar ungefär halva Sveriges yta och det nya samarbetet med Inlandståg ger bättre möjligheter för Norra att styra volymerna så effektivt som möjligt. Men Patrik Jonsson vill ha över ännu mer transporter på räls i framtiden.

Husum, där Norra sedan i december är delägare i Metsäs pappersbruk, ligger utanför Örnsköldsvik som Botniabanan passerar. Föreningen har en egen anläggning i Sävar, knappt två mil norr om Umeå där Botniabanan slutar. Det finns planer på en fortsatt järnvägssatsning längs kusten till Luleå, den så kallade Norrbottniabanan. Fast de ligger en bra bit i framtiden. Patrik Jonsson vill att politikerna skyndar på processen så mycket det bara går.

– Det skulle betyda mycket för oss om vi både kunde transportera timmer med tåg till Sävar och sågat virke därifrån. Så jag hoppas att det inte dröjer till tidigast 2030 som det är sagt. Vi har en dialog med Trafikverket men har inte fått det gehör som vi önskar, säger han.