facebooktwittermail

Normalskörd av vallfrö men dyrare odling

Överlag blir det normalstora skördar av vallfrö i år men kostnaderna i klöverfröodlingen har ökat enligt, Erik Moll på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO).

Vallfröskörden tog i år fart andra veckan i juli, enligt Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
Vallfröskörden tog i år fart andra veckan i juli, enligt Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. FOTO: ERIK MOLL (SFO)

Skörden av de tidiga vallfrögräsen som ängsgröe och rödsvingel och en stor del av vitklöverskörden är avklarad, rapporterar Erik Moll, fröodlingsexpert på SFO. Till skillnad från spannmål varierar skörden mer mellan olika arter och områden.