facebooktwittermail d

Norges sista mink blev dansk

Norges sista odlade mink blev Danmarks första efter att förbudet att föda upp djuren stoppats.