facebooktwittermail d

Norge sorgebarn för Scandi Standard

Under andra kvartalet 2015 ökade om omsättningen till 1 341 (1 302) miljoner kronor och det justerade resultatet blev 77 (76) miljoner kronor.

”Nettoomsättningen och rörelseresultatet i kvartalet visade i stort sett samma utveckling som i första kvartalet med god försäljningstillväxt och förbättrat justerat rörelseresultat och marginal i Sverige och Danmark, vilket kompenserade för en fortsatt svag utveckling i Norge”, skriver vd Leif Bergvall Hansen i en kommentar.

Nya produkter

I Sverige ökade omsättningen med åtta procent på grund av en god efterfrågan, en stark utveckling för nyligen lanserade innovativa produkter samt en högre tillväxt inom kylda produkter än inom frysta, vilket medförde en förbättrad mix.

I Norge däremot så minskade omsättningen sju procent. Scandi Standards resultat påverkades negativt på grund av kampanjer och en högre andel av försäljningen inom frysta produkter.

Köpte Lagerbergs

”Vi förväntar oss fortfarande att marknaden kommer att återhämta sig, men det är svårt att säga när detta sker”, skriver Leif Bergvall Hansen i delårsrapporten.

I somras köpte Scandi Standard Lagerbergs, den tredje största producenten av kycklingprodukter i Sverige.

Om köpet godkänns av Konkurrensverket, så förväntar sig Scandi Standard att det ökar deras möjligheter att leverera produkter till den växande svenska marknaden och förutsättningar för ökad effektivitet både i anläggningen utanför Katrineholm och i Lagerbergs fabrik i Sölvesborg.